Press 2012

30.11.2012 Style Express -Kirill Safonov/ elu24.ee/weekend.ee/delfi.ru/buduaar.ru/buduaar.ee/limon.ee/

27.10.2012 Marina Rinaldi boutique/delfi.ru/buduaar.ru/elu24.ee/

26.10.2012 5th avenuu,pesumaailm show limon.ee/delfi.ru/elu24.ee/buduaar.ru/delfi.ee/

20.10.2012 Style Express,Julia Havanskaja elu24.ee/buduaar.ee/buduaar.ru/limon.ee/delfi.ee

11.09.2012 Anatoli Ein intervjuu buduaar.ru/limon.ee/

08.09.2012 Tallinn Dolls, Fashion in Teater elu24.ee/delfi.ru/buduaar.ee/buduaar.ru/limon.ee 

16.06.2012 Style Express elu24.ee/femme.ee/buduaar.ee/

15.06.2012  Italian Designer A.Balak elu24.ee/femme.ee/buduaar.ru/limon.ee/

10.06.2012 Cop.Copine Fashion Show elu24.ee/limon.ee/delfi.ee/buduaar.ru/femme.ee/

19.05.2012 Style Express/”Black Star” by Timati/ elu24.ee/limon.ee/mail.ru/delfi.ru/buduaar.ru/buduaar.ee/

29.04.2012 Julia Havanskaja Couture /elu24.ee/weekend.ee/limon.ee/buduaar.ru/mke.ee/ohtuleht.ee/delfi.ee/

28.04.2012 Queensway party/ buduaar.ru/limon.ee/

20.04.2012 Style Express /elu24.ee/buduaar.ru/buduaar.ee/limon.ee/femme.ee/mail.ru/

30.03.2012 Fashion in Teater /buduaar.ru/buduaar.ee/limon.ee/femme.ee/elu24.ee/

17.03.2012 Goldwell Show  / limon.ee / buduaar.ru /elu24.ee/delfi.ru/

09.03.2012 Style Express / buduaar.ru / buduaar.ru /femme.ee/limon.ee/

25.02.2012 Queensway party / limoni.ee / buduaar.ru / elu24.ee /

10.02.2012 Fashion in Teater / buduaar.ru / limon.ee / elu24.ee / delfi.ee / weekend.ee /

27.01.2012 Style Express / delfi.ee / femme.ee / limon.ee / buduaar.ee / elu24.ee

29.12.2012 Anatoli Ein intervjuu buduaar.ru